Mới MÔNG BÒ

MÔNG BÒ

Gold

100 gr

Thịt mông (D-Rump) là phần thịt được lấy từ mông của con bò và cho ra nạm bò. Đây là phần trên cùng của tảng mông, không có xương, thường rất nạc với một lớp mỡ phủ ở mặt trên.