ĐẦU THĂN NGOẠI

ĐẦU THĂN NGOẠI

Gold

100 gr

Nạc lưng (cube roll) là phần thịt nạc lưng được cắt từ xương sườn của con bò nhưng không bao gồm xương sườn. Nếu có người ta để cả phần xương sườn thì phần thịt này được gọi là miếng sườn (rib steak).